محل تبلیغات شما
گیسوانت را در باد رها می کنی و من ماتِ زیباییت می شوم ، مدتهاست که دارمت اما هنوز بی قرارت می شوم . اینجا عشق چشمه ی جوشانیست که هر دم می جوشد و نمی تواند کوهِ عاشقانه هایمان را سیراب کند ، در خیال خود می نشینم و تو در من رهایی ، زلفِ چشم نوازت را می بافم و چه لذتی دارد این رهاییِ تو در دستان من ، حتی اگر در رویا باشد ، من هر روز را با تو و برای تو می سازم . باد می وزد و مرا به سوی دنیایِ واقعیِ با تو بودن هُل می دهد ، مرا به عاشقانه هایمان دعوت می کند و

همان گوشه دنج همیشگی...

بماند به یادگار از گذشته هایی که نگذشته.

یک فنجان چای محو تماشای تو

تو ,، ,هایمان ,عاشقانه ,مرا ,شوم ,مرا به ,تو در ,می شوم ,با تو ,عاشقانه هایمان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها